กรมการขนส่งทางบก ขยายบริการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโควิด-19

นายจรูญ จงไกรจักร ขนส่งจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบกได้ปรับรูปแบบการบริการให้ประชาชนโดยเน้นการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการเดินทางและลดความเสี่ยงเกิดการแพร่กระจายและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขยายระยะเวลาให้บริการการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/site/vei/ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงดการเดินทางมาจองหมายเลขทะเบียนรถด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบกเป็นการชั่วคราวต่อไป โดยสามารถตรวจสอบผลการจองผ่านเว็บไซต์ภายใน 1-3 วันทำการ และเมื่อได้รับหมายเลขทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 90 วัน หากไม่มาดำเนินการจดทะเบียนภายในกำหนดกรมการขนส่งทางบกจะนำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจัดให้กับผู้อื่นต่อไป 

            ทั้งนี้ เงื่อนไขในการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียนหรือผู้เช่าซื้อรถเท่านั้น เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิก โดยสามารถจองได้จำนวน 5 หมายเลขตามลำดับที่ต้องการ พร้อมกำหนดหมวดอักษรได้ตาม ณ วันที่เปิดจอง หากหมวดอักษรใดมีผู้อื่นเลือกแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่โดยจะแจ้งผลการจองให้ทราบภายใน 1-3 วันทำการ ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการจองด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

            ส่วนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานคร สามารถจองได้ด้วยตนเองเช่นกัน ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ประกอบด้วย รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู, รถตู้ และรถกระบะบรรทุก ซึ่งระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์จะเปิดให้จองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 10.00 - 16.00 น. และทราบผลการจองในทันที โดยหมายเลขทะเบียนที่จองได้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ กรณีที่จองได้แล้วแต่ไม่นำรถไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องรอให้พ้นระยะเวลาหลังจากจองครั้งแรกไปแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถนำข้อมูลรถคันเดิมไปจองเลขทะเบียนใหม่ได้ สำหรับการนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาจดทะเบียนให้แจ้งหมายเลขที่จองได้กับเจ้าหน้าที่และดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว กรณีที่หลักฐานครบถ้วนใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน สามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันที ทั้งนี้ การจองหมายเลขทะเบียนรถทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ทำได้โดยง่ายดายเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอง สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอก สำหรับต่างจังหวัดติดต่อสอบถามสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยตรง หรือสอบถามสายด่วน โทร.1584

ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210611205503328

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar