เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม กรมทหารราบที่ 13 นำกำลังพลจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” และ “ARMY BARBER” บริการตัดผมฟรีให้กับบุตรหลานของกำลังพล

พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยคุณมธุรส หอทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 13 และพันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี เสธนาธิการ กรมทหารราบที่ 13 พร้อมทั้งคณะนายทหาร , คณะแม่บ้าน และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดเศษใบไม้, ตัดแต่งกิ่งไม้, ตัดหญ้า, รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนโดยรอบ พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามอาคาร , สำนักงาน ภายในบริเวณโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

        นอกจากนี้ พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าให้บริการตัดผมฟรีให้กับบุตรหลานของกำลังพลของหน่วย ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ ณ ชุมชนนเรศวรค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการปฏิบัติกำลังพลดังกล่าว ทำให้บุตรหลานของกำลังพลมีความพึงพอใจและขอขอบคุณที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้จัดให้มีการบริการตัดผมฟรีในครั้งนี้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210611094726921คะแนนโหวต :