ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหา กรณีการใช้งบประมาณการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรม

ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหา กรณีการใช้งบประมาณการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรม


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar