มะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงทุกคนเสี่ยง แต่ป้องกันได้

มะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงทุกคนเสี่ยง แต่ป้องกันได้

มะเร็งปากมดลูก พบเป็นอับดับ 2 ในกลุ่มผู้หญิง อายุ 15-44 ปี

เป็นมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) ทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเกิดความผิดปกติ และกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้

วัคซีน HPV ฉีดเร็ว ฉีดครบ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก มีความปลอดภัยสูงมาก แนะนำให้ฉีดในกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิง อายุ 11-20 ปี

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาธารสุขจังหวัด หรือสถานพยาบาลใหล้บ้านท่าน

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar