สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สถาบันการประชาสัมพันธ์ ปีที่ 62 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 07.09 -12.00 น. ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สถาบันการประชาสัมพันธ์ ปีที่ 62

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 07.09 -12.00 น.      ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar