ปลัดดีอี บรรยายพิเศษ e-Document เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ปลัดดีอี บรรยายพิเศษ e-Document เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืน

              วันนี้ (25 ก.ย. 66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ “e-Document เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ในงานสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ความร่วมมือสู่ความสําเร็จ (Partnership for Success)” จัดโดยสำนักงาน ป.ย.ป.พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72574


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar