เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

นายวิชาญ ศรีวิเศษ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการของเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่เว็บไซต์ www.corrcct.go.th และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรในวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่เว็บไซต์ www.corrcct.go.th

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุและอาคารสถานที่ โทร. 077272145 ต่อ 104 โทรสาร 077283773.

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230921112513273


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar