กรมบัญชีกลางปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2127 7431 - 2 e-mail : costthailand@cgd.go.th หรือ
 Facebook CoSTThailand”

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าว2(9-15ก.ย.66).doc |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar