เหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดทำเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยายน 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานา
ประเทศ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง "ออฟฟิชหลวง" ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทย 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญชวน ผู้สนใจ สามารถสั่งจองเหรียญที่ระลึกดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยสามารถสแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2271 8000 ต่อ 8024 , 2504 หรือ 093 635 5996


image รูปภาพ
เหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar