โรคติดต่อหน้าฝน รู้ไว้พึงระวัง !!!


โรคติดต่อหน้าฝน รู้ไว้พึงระวัง !!!

1. กลุ่มเชื้อโรคที่ผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง

 • ตัวอย่างโรค ตาแดง, ไข้ฉี่หนู
 • สาเหตุ สัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
 • การป้องกัน ไม่ลุยน้ำขัง, ใส่รองเท้าบูท

2. กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร

 • ตัวอย่างโรค ท้องเดิน, ท้องร่วง, อาหารเป็นพิษ
 • สาเหตุ กินอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค
 • การป้องกัน กินของร้อน, ใช้ช้อนกลาง, ล้างมือ

3. กลุ่มโรคระบาดทางเดินหายใจ

 • ตัวอย่างโรค หวัด, ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม
 • สาเหตุ รับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ
 • การป้องกัน ใช้ผ้าปิดจมูก, ล้างมือบ่อยๆ

4. กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ

 • ตัวอย่างโรค ไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบเจอี, ไข้มาลาเลีย 
 • สาเหตุ ติดต่อโดยการถูกยุงกัด
 • การป้องกัน ทายากันยุง, อยู่ห่างจากที่ยุงชุม, กำจัดแหลังเพาะพันธุ์ยุง

5. โรค มือ เท้า ปาก

 • ตัวอย่างโรค ส่วนใหญ่พบในเด็ก อายุต่ำกว่า 10 ปี 
 • สาเหตุ เด็กสัมผัสสารคัดหลั่งที่มีเชื้อปนเปื้อน
 • การป้องกัน ดูแลสุขอนามัย, ตัดเล็บให้สั้น, ล้างมือบ่อยๆ

ข้อมูล กรมควบคุมโรค


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar