สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ประชุมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

วันนี้ (31 พ.ค.66) เวลา 09.00 น. นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 เป็นประธานประชุมหารือ เรื่องการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2566 การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมฯ เพื่อทราบสถานกาณ์การผลิต การตลาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งผลการศึกษา เรื่องการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2566 การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2566 การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกฯ ต่อไป

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230531204301524


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar