เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ คลองบางใหญ่ (ตลาดน้ำเก่า) จังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอกะทู้ พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลเมืองกะทู้ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกะทู้ ตลอดจนประชาชนในเขตกะทู้ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา โดยร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบคลองบางใหญ่

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504153940949


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ