ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนชาวไทยรวมพลังช่วยกาชาด ร่วมใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนชาวไทยรวมพลังช่วยกาชาด ร่วมใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม “ช่วยเหลือผู้ป่วย มั่นใจ ปลอดภัย เราจะฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลประจำจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

        วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันกาชาดโลก ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จึงขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสำเร็จการทำงานของสภากาชาด ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก โดยยึดมั่นหลักการสำคัญ 7 ประการ คือ มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล 

        สำหรับในปี 2564 ได้กำหนด Slogan ว่า Together We Are #UNSTOPPABLE  “บริจาคโลหิต มั่นใจ ปลอดภัย เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภารกิจขององค์กรกาชาดมากขึ้น จนนำไปสู่ความช่วยหลือในรูปแบบต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะการบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตมีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และมีความต้องการใช้ทุกวัน หากขาดโลหิตจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอีกจำนวนมาก

        แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า ตอนนี้ความต้องการใช้เลือดของโรงพยาบาล ต้องการเลือดทุกกรุ๊ป สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ยอดผู้เข้ามาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลลดลง ส่วนหนึ่งอาจเป็นความกลัวที่จะติดเชื้อในโรงพยาบาล อีกเหตุผลก็คือการออกหน่วยรับบริจาคของเราที่ไปต่างอำเภอต่างๆ ลดลง เนื่องจากลดการรวมคนหมู่มาก แม้จะลดการบริการส่วนที่ไม่จำเป็นลงเยอะแล้ว แต่ว่าการบริการในแง่ฉุกเฉินต้องทำอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ขาดเลือดในการผ่าตัด จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวน่านมาร่วมกันบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลน่าน

        ส่วนผู้บริจาคที่มีความกังวลว่าจะมาติดเชื้อในโรงพยาบาลนั้น ไม่ต้องกลัวเนื่องจากเรามีมาตรการอย่างรัดกุม บริจาคได้ที่สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ชั้น 3 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน บริจาคได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อทาง LINE official @nanhospital ขอให้ความมั่นใจกับผู้บริจาคเลือดที่โรงพยาบาลน่าน   

        ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 แห่ง หรือบริจาคได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมพลังช่วยกาชาด ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210508120056586คะแนนโหวต :