กรมศิลปากร ประกาศเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานในบางจังหวัดตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมเป็นต้นไป

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในบางจังหวัดได้ผ่อนคลายลงและสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินการ หรือจัดกิจกรรมบางอย่างได้ กรมศิลปากร จึงออกประกาศเปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงโรงละครแห่งชาติหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ ฯพณฯ  บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม เป็นต้นไป

กรณีที่จังหวัดใดมีประกาศหรือคำสั่งให้ปิดสถานที่ หรือขยายระยะเวลาปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคเป็นการชั่วคราว ให้แหล่งเรียนรู้ในสังกัดของกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นปิดให้บริการตามระยะเวลาที่ประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดกำหนด  โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้อธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาอนุญาต  พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210508124914607คะแนนโหวต :