สสจ.ยะลา จับตา ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คาดการณ์ แนวโน้มเพิ่ม ระบาดช่วงกลางปีนี้

สสจ.ยะลา จับตา "ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก" คาดการณ์ แนวโน้มเพิ่ม ระบาดช่วงกลางปีนี้ แนะ ปลอดโรคป้องกันยุงกัด เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

จากภาพรวมสถานการณ์ "ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก" ใน จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 15 เม.ย. 66) ซึ่งพบแล้ว 209 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 46.32 ต่อ ประชากรแสนคน อยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 15 - 24 ปี รองลงมาอายุ 10 - 14 ปี และผู้ป่วยส่วนมาก เป็นนักเรียนถึง ร้อยละ 54.1

ทางด้าน นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา คาดการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2566 จะมีการระบาดในช่วงกลางปี โดยแนะให้ประชาชน สังเกตอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หลังมีไข้ 4 วัน จะเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้นบริเวณใบหน้า

อย่างใดก็ตาม หากประชาชนช่วยกันดูแลบ้านตนเอง และทุกหน่วยงานดูแลสถานที่ จะลดจำนวนผู้ป่วยได้ ด้วยการป้องกันโรคส่วนบุคคล ได้แก่ นอนในมุ้งหรืออยู่ในห้องติดมุ้งลวด ใส่เสื้อผ้ามิดชิด ทาโลชั่นกันยุง และปฏิบัติตาม มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปรงไมให้ยุงลายเกาะพัก จัดเก็บเสื้อผ้าใส่ผู้ให้เป็นระเบียบ เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น กะลา กระป้อง ถุงพลาสติก ควรเก็บทิ้งหรือถม ยางรถยนต์เก่าสามารถตัดแปลง นำมาใช้ประโยชน์หรือขายให้สถานประกอบการ เก็บแหล่งน้ำ ปิดให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไมให้ยุงลายวางไข่ ภาชนะ ขังน้ำขนาดเล็กหมั่นเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกโม้สด แจกันหิ้งบูชาพระ ขวดเลี้ยงพลูต่าง ไม้ประดับ ใส่ทรายธรรมดา ในจานรองกระถางต้นไม่ให้ดูดซับน้ำ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ทั้งนี้ สสจ.ยะลา ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน อบต. ท้องถิ่น ร่วมรณรงค์ปรับปรุงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นหมอกควันในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และให้หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ พื้นที่เป้าหมาย 6 ร. ได้แก่ โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม/รีสอร์ต โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม และ โรงธรรม

ย้ำ"รู้ทัน ป้องกัน "ไข้เลือดออก" นักฆ่าหน้าฝนเพราะโรคนี้ไม่มีวัคซีน เราจึงต้องป้องกันตนเองจากยุงลาย กันไว้ ดีกว่าแก้"
ที่มา 
https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230428084735890


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar