พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคลเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายผ้าป่าเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ

วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯสยามราชกุมารีเนื่องในวันคล้อยวันพระราชสมภพวันที่ 2 เมษายน 2566และถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ มณฑลพิธีวัดศรีพรหมประสิทธิ์ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรมหบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอพรหมบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.บ้านหม้อ ภาคเอกชน และประชาชนอำเภอพรหมบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดศรีพรมประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566

นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการพระศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติทรงเป็นมิ่งขวัญและที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศลในวาระโอกาสสำคัญอีกทั้งแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคง

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230430163733421

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ