ดร.เอนก มอบนโยบาย ทีเซลล์ เน้นร่วมมือกันผลักดันเศรษฐกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ไทยสู่ตลาดโลก

 26 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (Tcels) / ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้กับคณะกรรมการและคณะผู้บริหารจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (Tcels) โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการ ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการทีเซลส์ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

         ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. กล่าวว่า อยากให้ประธานกรรมการ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ช่วยกันขับเคลื่อนทีเซลล์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น พวกเราต้องช่วยกันกำหนดทิศทางการดำเนินการ ทีเซลล์ก่อตั้งเมื่อปี 2554 เราต้องร่วมกันผลักดันสิ่งต่างๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดโลก ลดการนำเข้า ส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเริ่มจากตัวเราเองต้องให้ความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน

          “ประเทศไทยมีขีดความสามารถสูงขึ้น อันดับของประเทศไทยมีการก้าวกระโดด เห็นได้จากอันดับของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 24 ของโลก เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน โดยไทยเป็นหัวใจสำคัญของอาเซียน เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ประเทศที่จะมองข้ามได้ คนที่ทำด้านชีววิทยาศาสตร์ต้องสนใจประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เราสามารถต่อยอดเชื่อมโยงตลาดไปยังจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดียและตะวันตก โดยมองหาธุรกิจจากสิ่งต่าง ๆ เป็นภาพใหญ่ ไทยมีโอกาสสูงและมีความเข็มแข็ง และคนไทยเป็นชาติที่เข้าถึงง่าย ดังนั้น เราจะมีความก้าวหน้ามากกว่าชาติอื่น ๆ และสามารถไล่ตามหลาย ๆ ประเทศชั้นนำของโลกได้ เราจึงต้องร่วมกันคิดและไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายในโดยมองไปที่ข้างหน้า โดยอาศัยศักยภาพของทีเซลส์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศต่อไป” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว
ที่มา https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/8943-26042566.html


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ