การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

องปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ 2/2566

     

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ 2/2566 ผ่าน Video Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ที่มา : https://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=4167


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar