กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 66

กรมบัญชีกลาง  เบอร์โทรศัพท์ 0-2127-7000


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าว2(1-7เม.ย.66).doc |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar