กระทรวงการต่างประเทศ ประสานความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านวางมาตรการแก้ปัญหาหมอกควัน และเตรียมนำไปหารือในการประชุมอาเซียนอีกครั้ง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดประชุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันในระดับรัฐบาล รวมไปถึงระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไปแล้ว ซึ่งในประเทศเพื่อนบ้านก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ประเทศไทยได้แบ่งปันความรู้ทั้งเรื่องของการเผา ส่วนมาตรการไม่รับซื้อสินค้าที่มาจากการเผา เป็นมาตรการของบางประเทศที่ดำเนินการในอดีตที่ผ่านมา แต่ประเทศไทยพยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา ส่วนเรื่องซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าที่มาจากการเผาเป็นขั้นตอนต่อไป

ส่วนกรณีภาคประชาชนจะลงชื่อยื่นเรื่องฟ้องนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องหมอกควันได้ ย้ำว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว และเป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเกิดโควิด 19 ปัญหาหมอกควันเบาบางลง แต่ตอนนี้กลับมาอีกครั้ง ไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่รวมไปถึงประเทศไทยที่ต้องแก้ไข มีมาตรการทุกระยะ ทั้งระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว

ส่วนความร่วมมือกันแก้ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ได้มีการหารือกับ สปป. ลาวแล้ว และจะนำเข้าที่ประชุมหารือในการประชุมอาเซียนอีกครั้ง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230411095208915


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar