กรมบัญชีกลางขยายเวลาการเปลี่ยนเครื่อง EDC สำหรับร้านค้าที่ใช้งานครบ 5 ปี

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2127-7000, Call Center 0-2270-6400


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าว3(25-31มี.ค.66).doc |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar