ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลวังเหนือ รวม 49 รายการ 270 หน่วย

โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลวังเหนือ รวม 49 รายการ 270 หน่วย ผุ้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5427 9100 ต่อ 307


image รูปภาพ
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar