ประกาศกรุงเทพมหานคร รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศกรุงเทพมหานคร รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar