​​​​​​​เชิญชวนเข้าร่วม ประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566

เชิญชวนเข้าร่วม #ประกวด #นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566 💰 เงินรางวัลรวมกว่า 560,000 บาท ‼️

📆 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566

⭐️...นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย...⭐️

หลักการดำเนินงานโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการพูดคุย ร่วมมือ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาในทุกระดับ ยึดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถขยายผลสู่ชุนชนอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

💻ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]

📮ไปรษณีย์ลงทะเบียน

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

(การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย)

☎️ สอบถามเพิ่มเติม

0 2242 5900 ต่อ 5491 – 95


ข้อมูล   https://www.parliament.go.th/innovation/คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม