กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน ปีภาษี 2565
กรมสรรพากร   สำนักงานเลขานุการกรม  เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าว1(18-24ก.พ.66).doc |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar