อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ร่วมติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอกันตัง มอบหมายให้ นายชำนาญ กานต์นภัทร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โครงการชลประทานตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.วังวน ณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.วังวน อ.กันตัง

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.วังวน อ.กันตัง เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ดำเนินโครงการโดยกรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2542 โดยสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านห้วยลึก บ้านจุปะ บ้านเกาะเคี่ยม และหมู่บ้านใกล้เคียง ต.วังวน ต.กันตังใต้ ให้มีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกทำสวนผลไม้ และอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดปี

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ