ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนไทยวานนี้ขยับขึ้นมาที่ 1,984 จุด ส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ

ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนไทยวานนี้ขยับขึ้นมาที่ 1,984 จุด ส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ (22 ก.พ. 2566) จำนวน 1,984 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 3,790 จุด รองลงมาคือกัมพูชา 2,733 จุด ตามด้วยประเทศไทย, สปป.ลาว 1,274 จุด, เวียดนาม 168 จุด และมาเลเซีย 15 จุด
.
สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 736 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 570 จุด พื้นที่เกษตร 277 จุด ชุมชนและอื่นๆ 194 จุด พื้นที่เขต สปก. 192 จุด  และริมทางหลวง 15 จุด 

จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 5 อันดับคือ #ตาก 171 จุด , #กาญจนบุรี 148 จุด, #กำแพงเพชร 147 จุด,#ชัยภูมิ 145 จุด,#อุตรดิตถ์ 111 จุด ตามลำดับ 
.
ส่วนค่าฝุ่น PM2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 9.00 น. พบว่าหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิ #น่าน #หนองคาย #บึงกาฬ #หนองบัวลำภู #อุดรธานี 

อยู่ระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ ส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น อยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะตามมา

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้

ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar