การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 17)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
doc01129320230207092228.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar