กรมบัญชีกลางเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณฯ 1 ต.ค. 66 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง โทร 02- 127 - 7000

ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าว2(14-20ม.ค.66).doc |

คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม