เจ้าท่าฯ นราธิวาส แจ้งเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังในการเดินเรือ ช่วงวันที่ 20-25 ม.ค.นี้

วันนี้ (19 ม.ค.66) นายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส ได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับที่ 4/2566 เรื่องให้ระมัดระวังในการเดินเรือ สืบเนื่องจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (22/2556) ในช่วงวันที่ 20-25 มกราคม 2566 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ประกอบกับประกาศกรมเจ้าท่าที่243/2564 เรื่องการออกเรือในทะเลตามความเหมาะสมของความยาวเรือหรือสภาพคลื่นลม ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน2564

ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส จึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือ ดังนี้ เรือที่มีความยาวต่ำกว่า12 เมตร ไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือ//เรือที่มีความยาวมากกว่า 12 เมตร ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ พร้อมแนะนำตรวจสอบเครื่องยนต์ อุปกรณ์สื่อสารภายในเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อนออกเรือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 073-532074 หรือสายด่วน1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230119141143651


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar