กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สำนักงานเลขานุการกรม 02 127 7000 กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง โทร 02 127 7000 ต่อ 6850 หรือ 6851 ในวันเวลาราชการ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าว1(8-13ม.ค.66).doc |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar