รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
 

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar