ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นางนนทพร พรประยุทธ วันงาม ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เข้าร่วม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และมอบนโยบายสำคัญในด้านการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม และการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม  

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/63389คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม