ศาลเยาวชนนำผู้พิพากษาสมทบและกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรม ส่งความห่วงใยน้องๆ เยาวชนจังหวัดยะลาและปัตตานี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนนำผู้พิพากษาสมทบและกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมส่งความห่วงใยน้องๆ เยาวชนจังหวัดยะลาและปัตตานีเพื่อให้กำลังใจ

ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี นายอภัยรัตน์ ศรีราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และตัวแทนคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดยะลาและปัตตานี พร้อมทั้งนำขนมและน้ำผลไม้มอบเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชน โดยในงานมีกิจกรรมการแสดง นำเสนอผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชนมาให้ผู้ใหญ่ใจดีได้ชมเพื่อเป็นการขอบคุณอีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109091039347


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ