เงินฝากดอกเบี้ยขั้นบันได ไม่เสียภาษี พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “โค้ชออม” ช่วยวางแผนออมเงิน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมการออม ประจำปี 2565" เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2565 ว่า ภารกิจหลักของธนาคารออมสินคือ การส่งเสริมการออมของประชาชนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งธนาคาร โดยดำเนินการผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากและสลากออมสิน ที่จูงใจลูกค้าให้ออมโดยดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีและมีความมั่นคงด้วยมีรัฐบาลเป็นประกันเต็มวงเงินฝาก แต่ด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สภาพสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ธนาคารจึงได้ขยายบทบาทการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพื่อเป้าหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการวางแผนเกษียณด้วย

มหกรรมการออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ธนาคารได้ออกนวัตกรรมเงินฝากที่ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษ ถึง 2 ประเภทคือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี เป็นเงินฝากระยะยาว รับฝาก 7 ปี สำหรับเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุดร้อยละ 10.00 ต่อปี เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์รับฝากที่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ Line Official : GSB Society ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงิน

ส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน มีระยะเวลาฝาก 13 เดือน รับฝากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝาก อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุดร้อยละ 4.50 ผู้ฝากบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยไม่เสียภาษี โดยเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดตัวบริการใหม่ แอปพลิเคชัน “โค้ชออม” ซึ่งเป็นตัวช่วยวางแผนการออม ให้ผู้ใช้แอป สามารถทดลองคำนวณปริมาณเงินออมตามเป้าหมายต่างๆ ได้ด้วยตนเองและยังสามารถปรับแผนการออมเมื่อผลลัพธ์การคำนวณพบว่าปริมาณเงินออมยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android สามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้แอปพลิเคชัน “โค้ชออม” ได้แล้วที่ Google Play Store และ iOS ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar