เตือนภัย ภาวะ MIS-C กลุ่มอาการอุบัติใหม่ในเด็ก หลังติดเชื้อโควิด 19

เตือนภัย ภาวะ MIS-C กลุ่มอาการอุบัติใหม่ในเด็ก หลังติดเชื้อโควิด 19

 ภาวะ MIS- C (มิสซี) Multisystem inflammatory Syndrome in Children คือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่พบหลังเด็กหายจากอาการโควิด 19 โดยจะมีอาการอักเสบของอวัยวะภายในหลายระบบพร้อมกัน โดยเฉพาะระบบหัวใจ ปอด ตับ ไต สมอง ผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร

ภาวะนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยตรง แต่เป็นภาวะที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อผิดปกติไป

โดยเริ่มมีอาการตั้งแต่ระยะหายจากโรค จนถึงหลังติดเชื้อ 2 - 6 สัปดาห์ มักเกิดในเด็กอายุ 6 - 10 ขวบขึ้นไป

 อาการที่พบ ได้แก่ มีไข้ มีผื่น ตาแดง อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว อาจมีภาวะช็อกที่เกิดจากการอักเสบที่หัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจโป่งพอง ซึ่งอันตรายถึงชีวิต

 การรักษา

- ไปพบแพทย์ทันที

- ผู้ป่วยอาการรุนแรงจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ร้อยละ 30 ของผู้ป่วยต้องนอนไอซียู เพื่อให้ยารักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

- เมื่อรักษาหายแล้ว ต้องติดตามอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี

ที่มา : กรุงเทพมหานครคะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม