วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ฝึกอบรม "Switch Machine" และระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ มอบวัสดุทางการศึกษาจากประเทศเกาหลี

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "Switch Machine" และระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ และพิธีรับมอบวัสดุทางการศึกษาจากประเทศเกาหลี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณดิษ วรรณโกฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปางกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยของเราเดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาและได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากลและเป็นการรองรับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครลำปางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve โดยแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด (First S Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สำหรับพิธีรับมอบวัสดุการศึกษาจากประเทศเกาหลี วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง และทาง KOTRA ได้ส่งจดหมายแจ้งเกี่ยวกับการบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวให้ทราบว่าการดำเนินงานของโดรงการได้รับการอนุมัติจาก KOTRA เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และให้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวที่ไม่ใด้ใช้งานตามโครงการบริจาคร่วมกับ KInfra

จากนั้น ผู้แทนจากประเทศเกาหลีได้มอบวัสดุการศึกษาแก่นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เป็นผู้รับมอบ

การดำเนินโครงการในครั้งนี้เพื่อใช้ในการเรียน การสอน การเรียนรู้ อบรมให้กับท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งเป็นโครงการบริจาคโดยไม่แสวงหาผลกำไร

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221026090350981คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม