รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เนื้อหาข่าว คลิก : https://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=15290&mid=285&catID=0


ไฟล์เอกสารประกอบ
20221017_ผลเบิกจ่าย_14ตค65.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar