ประกาศจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง ร่างประกวดราราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบ บก.06 ครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ.pdf |
ร่างประกาศเชิญชวน.pdf |
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ.pdf |
รายการที่ 1 ชุดถ่ายทอด.pdf |
รายการที่ 2 เลื่อยสำหรับตัดกระดูก.pdf |
รายการที่ 3 ชุดเครื่องกรอ.pdf |
รายการที่ 4 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร.pdf |
รายการที่ 5 ชุดอุปกรณ์ laparoscope.pdf |
รายการที่ 6 เครื่องผลิตสุญญากาศ.pdf |
รายการที่ 7 เครื่องช่วยหายใจ.pdf |
รายการที่ 8 เปลความดันลบเคลื่อนย้ายได้.pdf |
รายการที่ 9 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf |
รายการที่ 10 เครื่องผ่าตัดต้อกระจก.pdf |
รายการที่ 11 กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar