เทศบาลเมืองอ่างศิลาปกป้องชุมชน 149 ปี สมัยรัชกาลที่ 3 จากอัคคีภัย

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ชลบุรี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับแกนนำชุมชนตลาดอ่างศิลา จัดทำซักซ้อมแผนรับมือหากเกิดอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตหากเกิดอัคคีภัย เพราะชุมชนนี้มีคุณค่าทางจิตใจของคนในสังคมเทศบาลเมืองอ่างศิลา และสังคมทั่วไปเป็นชุมชนสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลา 149 ปี มีความหนาแน่น มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ ความมหัศจรรย์วัด 2 โบสถ์ วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 309 ปี แหล่งประวัติศาสตร์ศิลปกรรมท้องถิ่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ใช้เทคนิคการตัดเส้นที่ดีและสวยที่สุดในประเทศไทย มณฑปและรอยพระพุทธบาท เจดีย์เก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย พระตำหนักมหาราช เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องปกป้องรักษาชุมชนแห่งนี้ให้ปลอดจากอัคคีภัย ประกอบกับผังเมืองในยุคนั้นไม่เอื้ออำนวยต่อใช้อุปกรณ์การดับเพลิงสมัยใหม่ เส้นทางสัญจรคับแคบ จึงต้องให้ทุกครัวเรือนเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยร่วมกัน

ด้านนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันภัยเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำซักซ้อมแผนรับมืออัคคีภัย จัดทำทุกชุมชนทุกสถานศึกษา หมู่บ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง แต่มุงเน้นชุมชนตลาดอ่างศิลา เพราะรถดับเพลิงขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไม่สามารถเข้าไประงับเหตุได้ เลยต้องเน้นอุปกรณ์ขนาดเล็ก และการเฝ้าระวังของคนในชุมชนร่วมกัน

ขณะที่ พันจ่าโทณัฐนันท์ รัตนโรจน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวเสริมว่า ในส่วนของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทีมเฝ้าระวัง ระงับเหตุ 24 ชั่วโมง มีสายด่วนมีเครือข่ายในการร้องขอความช่วยเหลือ ตลอดจน ตรวจสอบ ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการระงับเหตุ ให้มีความพร้อมในการระงับเหตุได้ทันท่วงที และทีมมีความพร้อมเพื่อประชาชนและสังคมอย่างเต็มที่


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ