ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอำลาและรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

บ่ายวันนี้ (28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรุณาให้คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ

ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 จำนวน 23 นาย เข้าอำลา และรับนโยบาย ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนทหารของกองทัพไทยในต่างประเทศครั้งนี้ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกองทัพไทย สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นผู้ประสานงานหลักที่สำคัญของการปฏิบัติตามแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมิตรประเทศ ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนร่วมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค ตลอดจนเป็นการผูกมิตรภาพให้แน่นแฟ้น

มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันบนพื้นฐานของเกียรติภูมิ และผลประโยชน์ของชาติ ส่งผลดีถึงการมีส่วนร่วมในเวทีระดับนานาชาติของประเทศ จึงขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าว โดยพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านเป็นผู้แทนของกระทรวงกลาโหม และขอให้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ รวมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ เพื่อนำกลับมาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป

ที่มา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ