กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565

วันนี้ (28 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565 โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไทง นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ และ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และจัดให้มีพิธีการเชิญธงชาติขึ้นสู่เสาในเวลา 08.00 น.


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ