ส่งออกของไทยเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวกว่าร้อยละ 7 สร้างมูลค่าถึง 8 แสนล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกประจำเดือนสิงหาคม ขยายตัวถึงร้อยละ 7.5 สร้างมูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาท ขณะที่การส่งออกใน 8 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัวถึงร้อยละ 11 สร้างมูลค่าการค้ากว่า 6 ล้านล้านบาท โดยมีสินค้า 3 หมวดสำคัญคือ สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม อีกทั้งสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป ข้าว น้ำตาล ไอศกรีม อาหารสัตว์เลี้ยง รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ที่ขยายตัวมากสุดถึงร้อยละ 61.1 เป็นต้น สำหรับตลาดที่ขยายตัวได้ดีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือ CLMV แคนาดา ตะวันออกกลาง สหราชอาณาจักร และลาตินอเมริกา ตามลำดับ

ทั้งนี้ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ที่เริ่มฟื้นตัวและขยายตัวมากขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการส่งออกในเดือนสิงหาคม และ 8 เดือนแรกของปีนี้ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัว ทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้น รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงและความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นเพิ่มขึ้น จากคลื่นความร้อนของโลกเพิ่มขึ้น

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220926161243122


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar