รัฐบาล เร่งพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศ เตรียมรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเร่งพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศ โดยมอบหมายกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการสนามบินในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และกรมท่าอากาศยาน ปรับปรุงและขยายพื้นที่การใช้งานของสนามบินนานาชาติคือ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินอู่ตะเภาและสนามบินต่างๆ ในภูมิภาค ให้พร้อมรับการเดินทางท่องเที่ยวและขนส่งทางอากาศเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

โดยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลดความแออัด พร้อมเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ สนามบินดอนเมือง เฟส 3 ได้พัฒนารองรับการขยายตัวของผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี เน้นผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นหลัก ขณะนี้ออกแบบโครงการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างร่างขอบเขตการดำเนินโครงการ (TOR) คาดว่าจะออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนได้เร็วๆ นี้ สำหรับสนามบินอู่ตะเภา ได้มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เสร็จแล้ว และเปิดให้บริการไปเมื่อปลายปี 2562 สามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 3-5 ล้านคนต่อปี และจะให้บริการได้เต็มศักยภาพในปี 2570 ประมาณการ จะมีผู้โดยสารมากกว่า 5 ล้านคนต่อปี และรัฐบาลมีแผนจะเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ระหว่างสนามบินอู่ตะเภา สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินด้วย

นอกจากนี้ รัฐบาลยังดำเนินการปรับปรุงสนามบินต่างๆ ในภูมิภาคด้วยเพื่อช่วยรองรับและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในภาพรวม ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานต่างๆ ในภูมิภาค เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคม ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งยังรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220925110402815


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ