ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน เดินทางมาเข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเลือกซื้ออาหารในเทศกาลกินเจที่ถนนเยาวราชกันอย่างคึกคัก

บรรยากาศที่งานเทศกาลกินเจเยาวราชในปี 2565 เต็มไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนและร้านอาหารที่เปิดจำหน่ายอาหารเจตลอดแนวถนนเยาวราช หลังจากที่ไม่ได้จัดเทศกาลกินเจมาตลอด 2 ปี นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดมังกรกมลาวาส ที่มีผู้คนเดินทางมาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากการสอบถามนายสมเกียรติ เทิดกิตติยาพงษ์ ผู้ประกอบการร้านต้นงา กล่าวว่า ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่เดินทางมาร่วมเทศกาลกินเจเป็นอย่างดี ทั้งจากลูกค้าเจ้าประจำและลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมา

เช่นเดียวกับนางสาวกานดา แก้วชัยรัตน์ ที่เดินทางมาสักการะศาลเจ้าแม่กวนอิม บริเวณหน้าวัดกันมาตุยาราม กล่าวว่า รับประทานเจเป็นประจำทุกปีแม้ว่าราคาอาหารเจจะเพิ่มขึ้นตามหน้าเทศกาลแต่ยังเลือกที่จะอุดหนุนร้านค้าเช่นเดิม

ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานเทศกาลกินเจเยาวราช โดยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทางและรถไฟฟ้าใต้ดินได้จนถึงวันที่ 4 ตุลาคมนี้

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220925111255821


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar