รองปลัดภานุวัฒน์ฯ ลงพื้นที่โครงการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป ในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

22 กันยายน 2565 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือฯ เพื่อประกอบการพิจารณาให้เอกชนร่วมลงทุนในการบริหารจัดการ โดยมี นายอติชาต หวานสนิท ผู้อำนวยการกองพัฒนาท่าเรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้การต้อนรับและนำคณะลงพื้นที่  ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้การบริหารงานหลักของ กนอ. เป็นท่าเรือน้ำลึกตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ ให้บริการรับสินค้าในอุตสาหกรรมหลายประเภท เพื่อการนำเข้าและส่งออก จำนวนท่าเทียบเรือให้บริการ 32 ท่า มีผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย เป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ 9 ราย และผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะ 3 ราย ซึ่งท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี 2565 นี้ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 17 กันยายน 2535 เป็นเวลา 30 ปี
ที่มา :https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59576


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ