จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565

วันนี้ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 ณห้องประชุมผักกาดหวาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดยกำหนดพิธีเปิดงานที่เวทีกลาง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

ซ้อมใหญ่งานแสดงช้าง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.

งานแสดงช้าง วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

โดยในวันนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ปฐมพยาบาลและจุดตรวจคัดกรอง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร ฝ่ายประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างในงาน และฝ่ายติดตั้งระบบน้ำประปา เป็นต้น

 

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ