“ทิพานัน”ถามเพื่อไทยต้องการยกเลิก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช่หรือไม่ ชี้จงใจบิดเบือนเจตนารมณ์ ยันลงทะเบียนรอบใหม่เพื่ออัปเดต ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติ ตรงกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 20 กันยายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทย ออกมาวิจารณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565  รวมถึงพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาล  ว่า  ในเรื่องบัตรสวัสดิการฯ พรรคเพื่อไทยให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งตัวเลขและจุดมุ่งหมาย  โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว ไม่ได้เป็นโครงการที่สะท้อนภาพความยากจนหรือจำนวนคนยากจนแบบที่พรรคเพื่อไทยพยายามสร้างวาทกรรม และขอให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น เพราะประชาชนจะเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยขัดขวางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการจัดสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่รัฐบาลกำลังดำเนินการจัดสรรให้
 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแจกเงิน  แต่เป็นโครงการที่มุ่งจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนที่มีสิทธิพึงได้รับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ซึ่งระหว่างปี 2560-2561 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 18,769,468 คน ได้รับสิทธิ 14,609,415 คน และจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ 1 ส.ค. 2565 คือ 13,300,440 ราย ดังนั้นในการลงทะเบียนรอบใหม่ปี 2565 ที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ 20 ล้านคนนั้น  ไม่ได้แสดงถึงจำนวนคนจนเพิ่มมากขึ้นเพราะรัฐบาลบริหารงานผิดพลาดตามที่กล่าวหาแบบคนวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็น  เนื่องจากยังต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอีกครั้ง  อีกทั้งการสำรวจรอบใหม่นี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อัปเดท ถูกต้อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถจัดสรรสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้จริง  จำนวนผู้ได้รับสิทธิเพิ่มในรอบนี้จึงเป็นได้จากหลายปัจจัย เช่น กลุ่มตกหล่นที่ควรได้รับสิทธิแต่เข้าไม่ถึงการลงทะเบียน
 
ในการรายงานตัวเลขผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่มีจำนวนมากนั้น ไม่ได้เป็นเพราะรัฐมนตรีร่วมคณะรัฐบาลต่างออกมาภูมิใจที่กับตัวเลขคนจนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นเรื่องที่แสดงถึงความสำเร็จในการทำงานเชิงรุก ในการกระจายช่องทางการลงทะเบียนได้ดี อำนวยความสะดวกได้ง่ายๆ กระจายการสื่อสารได้กว้างขวาง ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ สามารถใช้สิทธิเข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่พี่น้องประชาชนพึงได้รับ  เป็นความจริงใจในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน
 
น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า ที่ผ่านมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาจนถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี ได้พัฒนาประเทศชาติในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติ  รัฐบาลมีเสถียรภาพในทุกมิติทั้งนโยบายทจะยังทยอยออกมาเพื่อประชาชน โครงการมาตรการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆที่จะออกมาเรื่อยๆ  รวมไปถึงประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะแข่งขันด้านการค้าการลงทุน คณะรัฐมนตรียังคงทำงานตามปกติและเพื่อประเทศชาติ
 
 
“การที่รัฐบาลแจ้งข่าวการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกช่องทางประชาสัมพันธ์เป็นเพราะต้องการให้ทุกคนเข้าถึง เข้าใจในข้อมูลข่าวสารและมาใช้สิทธิที่ประชาชนพึงได้รับ  ไม่ใช่การนำงบประมาณมาซื้อเสียงล่วงหน้าหรือทำประชานิยมแบบที่พรรคเพื่อไทยคุ้นเคย สิ่งที่พรรคเพื่อไทยกระทำอยู่นี้ เป็นการสื่อสารเพื่อบิดเบือนเจตนาเรื่องบัตรสวัสดิการฯ  ดูคล้ายขัดขวางนโยบายดีๆ ที่ประชาชาชนควรได้รับ จนอาจทำให้สังคมสังสัยว่า พรรคเพื่อไทยจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่หรือไม่” น.ส.ทิพานัน กล่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar