พิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา

วันนี้ (15 กันยายน 2565) นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี  และมีนายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวประเทือง พฤกษาพิทักษ์กุล เลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ นายธวัช หะหมาน นัก​วิทยาศาสตร์​ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้แทนหน่วยงานร่วมรับมอบโล่รางวัล ณ อาคารรัฐสภา

พิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าในชุมชน สังคมและประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป และเพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดส่งโครงการฯ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 โครงการ ดังนี้  1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “โครงการ คนดี ศรี กสอ.” 2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ “โครงการคนพิมพ์ดี กพร.” 3) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย “โครงการยกย่องบุคลากร คนดี ศรี สอน.” และ 4) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “โครงการกิจกรรมบุคคลควรยกย่อง “คนคุณค่า” สศอ”

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59313


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ