สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ฝึกอาชีพเสริมแก่ผู้สูงวัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1/2565 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ณ วัดโคกสำเริง (โคกล้อ) ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ